نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری دانشگاه تربیت مدرس، شهر تهران، استان تهران، ایران.

2 عضو هیأت علمی (دانشیار) دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، شهر تهران، استان تهران، ایران.

3 عضو هیأت علمی (استادیار) دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، شهر تهران، استان تهران، ایران.

10.52547/irhj.2022.228161.1164

چکیده

روسپیگری در جامعه ایران ، همواره پدیده‌ای مذموم و ناهنجار بوده است و بر اساس اطلاعات تاریخی، در دوره شاه عباس اول ( حکـ . 996 - 1038 ق / 1578 – 1629 م ) این انحراف اخلاقی در اصفهان ( پایتخت ) رشد و گسترش می‌ یابد . هدف این مقاله ، مطالعه وضعیت و دلایل رواج روسپیگری در این دوره است . هدف دیگر ، بررسی نحوه مدیریت پدیده اجتماعی روسپیگری ، توسط شاه عباس اول است که رواج آن چندان با باورها و عرف جامعه سنتی ایران هماهنگ نبوده ‌است . این پژوهش به‌ روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر جامعه‌شناسیِ تاریخیِ تفسیری انجام ‌شده ‌است و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ‌ای است . یافته‌ها نشان می ‌دهد که نوعی قبح ‌شکنی از پدیده روسپیگری در این دوره صورت ‌گرفته ‌است و سه عامل « رشد و توسعه جامعه شهر نشینی و تنوع جمعیتی - فرهنگی در اصفهان » ، « افزایش ثروت میان رجال درباری » ، و « مهاجرت اجباری زنان قفقازی به اصفهان » باعث گسترش آن در جامعه شد . شاه عباس اول به ‌جای منع شرعی و قانونی روسپیگری ، سیاست اخذ مالیات از روسپیان - به‌ عنوان خرده‌ فرهنگ‌ انحرافی یا معارض- و صَرف پول حاصل از آن در مراسم آتش و آتش‌بازی را اعمال کرد . هر چند این اقدامات با پیشینه دینی ایرانیان و شرع اسلام سنخیتی ندارد ، اما شاه عباس اول آن را در سایه قدرت بلا منازع سیاسی ، مذهبی و اجتماعی ‌اش انجام‌ داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reasons for the Increase of Prostitution in the Safavid Era in Isfahan and the Policy of Shah Abbas I to Deal with It

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shahkolahi 1
  • Reza Afhami 2
  • Mahdi Keshavarz Afshar 3

1 Ph.D, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Associate professor, Tarbiat Modares University, Faculty of Art, Tehran, Iran.

3 Assistant professor, Tarbiat Modares University, Faculty of Art, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Prostitution has always been a reprehensible phenomenon in Iranian society. According to historical information, this moral deviation grew and spread in Isfahan (the capital) during the reign of Shah Abbas I (1038-996 AH/1578-1629 AD). This study investigated the situation and reasons for the prevalence of prostitution in this period. Also, it aimed to how Shah Abbas managed it. We conducted a descriptive-analytical study based on interpretive historical sociology. The data collection method is library research. Three factors caused to increase prostitution in the society: "development of urban society and demographic-cultural diversity in Isfahan", "increasing wealth among courtiers", and "forced migration of Caucasian women to Isfahan". Instead of banning prostitution legally, Shah Abbas pursued a policy of taxing prostitutes -as a perverted subculture- and spending the proceeds on fire and fireworks. Although these actions were not consonant with the religious background of the Iranian and Islamic law, Shah Abbas did so that in the shadow of his undisputed political, religious and social power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safavid era
  • Shah Abbas I
  • Isfahan
  • Prostitution
  • Fire and fireworks