علمی - پژوهشی
سِیف بن عمر تَمیمی (احیاگر هویت عربی و تقابل با هویت ایرانی)
سِیف بن عمر تَمیمی (احیاگر هویت عربی و تقابل با هویت ایرانی)

مریم سعیدیان جزی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 1-21

https://doi.org/10.52547/irhj.13.2.1

چکیده
  ین تحقیق در پی فهم ارتباط میان منابع تاریخی و رویکرد هویت گرایانه برخی از مورخان اسلامی است. برای انجام این تحقیق آراء یکی از اخباریون و فتوح نگاران متقدم و پر ارجاع یعنی سیف بن عمر تمیمی مورد بررسی قرار ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
بینش و روش ابوالحسن قزوینی در فواید الصفویه
بینش و روش ابوالحسن قزوینی در فواید الصفویه

محسن لطف ابادی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 23-42

https://doi.org/10.52547/irhj.13.2.23

چکیده
  اگرچه صفویان به معنای واقعی بعد از حمله افاغنه از صحنه سیاست کنار رفتند، اما نگره‌های ذهنی و خاطرات آنها همچنان باقی بود. یکی از وجوه این استمرار، در زمینه تاریخ‌نگاری است، به طوری که بسیاری از ویژگی‌هایی ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
چگونگی نقش‌آفرینی زنان درباری در حکومت آل‌مظفر
چگونگی نقش‌آفرینی زنان درباری در حکومت آل‌مظفر

جمشید نوروزی؛ مژگان صادقی فرد

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 43-66

https://doi.org/10.52547/irhj.13.2.43

چکیده
  جایگاه اجتماعی زنان و چگونگی نقش‌آفرینی آنها در طول تاریخ ایران، تحت تأثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و مذهبی این سرزمین، تغییر و تحولاتی داشته است. با استقرار ترکان و سپس مغولان در جایگاه حکمرانی ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
واکاوی مرگ بنیان‌گذار سلسله هخامنشی
واکاوی مرگ بنیان‌گذار سلسله هخامنشی

مرتضی عرب زاده؛ آرزو رسولی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 67-84

https://doi.org/10.52547/irhj.13.2.67

چکیده
  هرودت در سده‌ی پنجم پیش از میلاد و تنها به فاصله‌ی تقریبی صد سال از مرگ کورش بزرگ به ما گوشزد می‌کند که در مورد مرگ این پادشاه روایات فراوان و گوناگونی وجود دارد. در واقع، احتمالاً تعداد روایاتی که در ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
نقش سیاسی زنان درباری و دودمان سلطنتی در تاریخ ایلام میانه (1500-1100 پ م.)
نقش سیاسی زنان درباری و دودمان سلطنتی در تاریخ ایلام میانه (1500-1100 پ م.)

اسفندیار رحمتی کیا؛ کلثوم غضنفری

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 85-109

https://doi.org/10.52547/irhj.13.2.85

چکیده
  پژوهش در رابطه با نقش زنان در عرصه‌های گوناگون تاریخ ایلام از جمله مسائلی است که همواره مورد توجه پژوهشگران بوده، با این حال، در تحقیقات انجام‌شده بیشتر به نقش مذهبی آنان توجه شده و نقش سیاسی کمتر مد ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
روند تاریخی مواجهه نهاد روحانیت با تغییر جایگاه اجتماعی زنان در عصر پهلوی دوم
روند تاریخی مواجهه نهاد روحانیت با تغییر جایگاه اجتماعی زنان در عصر پهلوی دوم

کمال رضوی؛ احمد شکرچی؛ مصطفی اجتهادی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 111-139

https://doi.org/10.52547/irhj.13.2.111

چکیده
  با ورود جامعه‌ی ایران به دوران جدید و درهم آمیختن و چالش همزمان سنت شیعی ـ ایرانی جاری در جامعه با فرهنگ و اندیشه‌های مدرن، برخی مسائل به محوری برای مواجهه و صف‌آرایی نیروهای اجتماعی بدل شد که تغییر ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
تبیین تاریخی دلائل شورش و پایداری بنی سلیم در فرارود بر مبنای عوامل ژئوپولیتیک
تبیین تاریخی دلائل شورش و پایداری بنی سلیم در فرارود بر مبنای عوامل ژئوپولیتیک

امین رضا توحیدی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، صفحه 141-161

https://doi.org/10.52547/irhj.13.2.141

چکیده
  تبیین تاریخی شورش سردارعرب عبدالله بن خازم سلیمی وادامه آن توسط پسرش موسی هدف اصلی این مقاله است.این سرداران علیرغم پیشنهاد طعمه مناسبی چون خراسان ، ازسوی عبدالملک بن مروان برعهد خود باز بیریان پای فشردند ...  بیشتر