علمی - پژوهشی
بررسی ابعاد علمی و فرهنگی دارالشفا در دورۀ مغول
بررسی ابعاد علمی و فرهنگی دارالشفا در دورۀ مغول

فاطمه تقوایی؛ محمدتقی امامی خویی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 1-26

چکیده
  در سال‌های نخستین هجوم مغولان بسیاری از عناصر فرهنگی ایران در معرض انهدام قرارگرفتند، اما مدتی ‌بعد بازتولید فرهنگی­ در ایران آغاز شد. حمایت­ مادی ومعنوی­ از دانشمندان، و پدید‌آمدن­­­­ ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
داستان آفرینش انسان از منظر اسطوره‌شناسی تطبیقی
داستان آفرینش انسان از منظر اسطوره‌شناسی تطبیقی

آرزو رسولی (طالقانی)

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 27-42

چکیده
  در بیشتر باورها و اسطوره‌هایی که دربارۀ آفرینش انسان در میان اقوام گوناگون شکل گرفته، برای همۀ انسان‌ها وجود پدر و مادر مشترکی قائل شده­اند. ظاهراً در این اندیشه اقوام گوناگون اتفاق نظر داردند. تفاوت ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
مثال انتصاب محتسب قزوین در سال 1058 قمری
مثال انتصاب محتسب قزوین در سال 1058 قمری

امید رضایی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 43-52

چکیده
  شاه صفوی، دیوانسالاران و علما خود را در اجرای دستور الهی «امر به معروف و نهی از منکر،» مسوؤل می‌دانسته‌اند. در ساختار دیوانی دینی صفوی این از جمله وظایف شیخ‌الاسلام بوده است. اما در این نوشتار ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
قیام عشایر جنوب در اشعار و سروده‌های محلی (1343 – 1341)
قیام عشایر جنوب در اشعار و سروده‌های محلی (1343 – 1341)

محمدعلی رنجبر؛ کشواد سیاهپور

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 53-82

چکیده
  قیام مسلحانه و عمومی عشایر سرخی، قشقایی، بویراحمد و ممسنی در سال‌های نخستین دهۀ 1340 شمسی با سرکوب نیروهای دولتی مواجه گشت. از جمله واکنش‌های عشایر به اقدامات سرکوبگرانه حکومتی، مبارزۀ فرهنگی و انعکاس ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
رمان پاورقی و تاریخ سیاسی معاصر: خوانشی تحلیل گفتمانی از رمان ده نفر قزلباش
رمان پاورقی و تاریخ سیاسی معاصر: خوانشی تحلیل گفتمانی از رمان ده نفر قزلباش

عبدالرسول شاکری؛ کاظم دزفولیان

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 83-109

چکیده
  در پژوهش حاضر گفتمان­‌های عمدۀ مقطع زمانی 1320 تا 1332 بررسی شده­ است. با مشخص نمودن گفتمان­‌های سیاسی اصلی در مقطع مورد نظر شامل گفتمان­‌های اسلامی، سلطنت­طلب، ملیت­گرا و مارکسیستی، به سنجش ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
سرانجام سیاق‌نویسی در ایران
سرانجام سیاق‌نویسی در ایران

عمادالدین شیخ الحکمایی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 111-134

چکیده
  سیاقت و سیاق، شیوۀ خاص نگارش اعداد بود که به مرور زمان و با ساده شدۀ حرف نویسی اعداد عربی به وجود آمده است. نوشتن به این شیوه برای ثبت محاسبات مالی در ایران، بیش از هزار سال در میان گروه‌های مختلف اجتماع ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
جایگاه ایران در دکترین روسای جمهور آمریکا (از جنگ جهانی دوم تا آغاز دهه 1350)
جایگاه ایران در دکترین روسای جمهور آمریکا (از جنگ جهانی دوم تا آغاز دهه 1350)

میکائیل وحیدی راد؛ محمدعلی اکبری

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 135-174

چکیده
  حکومت پهلوی دوم در دهه 1350 (1970 م) توانست در سایه اتحاد و هم‌پیمانی با غرب به یکی از فعال‌ترین بازیگران در عرصه روابط بین‌الملل تبدیل شود. نوشتار حاضر با ابتنا بر روش تاریخی ـ تحلیلی با بررسی جایگاه ایران ...  بیشتر