بازخوانی مؤلفه‌های مدرنیته در عصر قاجار بر اساس روزنامۀ تمدن
بازخوانی مؤلفه‌های مدرنیته در عصر قاجار بر اساس روزنامۀ تمدن

مهدیه حمزه‌ئی؛ محمدمهدی فرقانی

دوره 6، شماره 2 ، آبان 1392، ، صفحه 55-94

چکیده
  مدرنیته در غرب، محصول جست‌و‌جوی روشنگرانه در زمینه‌های مختلف فکری بود. این جست‌وجو از رنسانس آغاز شد و پس از اصلاحات فکری و دینی و انقلاب صنعتی، مدرنیته به عنوان محصول این فرایند رخ نمود. رسانه‌های ...  بیشتر