وضعیت ترجمه، کنشگران و ابعاد آن در دورۀ قاجار
وضعیت ترجمه، کنشگران و ابعاد آن در دورۀ قاجار

محمدامیر احمدزاده

دوره 4، شماره 2 ، بهمن 1390، ، صفحه 1-26

چکیده
  ترجمه منابع آثار و تألیفات از زبان‌های اروپایی در دورۀ قاجار یک داد و ستد فرهنگی، علمی و تجربی بود که بر نگرش، جهان‌بینی و فرهنگ و معارف گروه‌های فعال اجتماعی ایران تأثیر زیادی داشت. در این فرآیند، رابطۀ ...  بیشتر
تقابل ستاره‌شناسی سنتی و مدرن در جریان ترجمۀ علوم جدید (دورۀ ناصرالدین شاه قاجار)
تقابل ستاره‌شناسی سنتی و مدرن در جریان ترجمۀ علوم جدید (دورۀ ناصرالدین شاه قاجار)

غلامحسین زرگری‌نژاد؛ محمدامیر احمدزاده

دوره 3، شماره 3 ، شهریور 1389، ، صفحه 49-70

چکیده
  یکی از مسائل مهم تاریخ ایران عصر ناصری شکل‌گیری تقابل دانش و فن‌آوری جدید در مقابل حفظ تلقی سنتی ایرانی از علم و عکس‌العمل عالمان علم سنتی بود. دستاوردهای علمی تمدن جدید مبتنی بر مبانی معرفت‌شناسی ...  بیشتر