اصناف و صنایع در بازار شیراز در سده‌های هفتم و هشتم قمری
اصناف و صنایع در بازار شیراز در سده‌های هفتم و هشتم قمری

علی بحرانی‌پور

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1388، ، صفحه 1-26

چکیده
  شیراز از دیرباز یکی کانون‌های مهم شهری جنوب ایران و نیز از مراکزی بود که وجوه تولید کشاورزی، پیشه‌وری و دامداری را با توجه به رونق سه شیوة معیشت دامداری (شبانکارگان)، روستایی (روستاهای جلگه‌های کربال، ...  بیشتر