صورتِ معماریِ دولت
صورتِ معماریِ دولت

بابک افشار؛ غلامحسین معماریان

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1394، ، صفحه 1-41

چکیده
  تصویر و تصویرسازی در سراسر روزگار قاجار امری پراهمیت بود و میان محصولات تصویری این دوران، مضمون ابنیه و محیط مصنوع تقریباً همواره حضور داشت. اگرچه معماری قاجار بیشتر به عمل معطوف بود تا نظریه‌، و شیوه‌های ...  بیشتر
صُوَرِ اَعاظِم و چهره‌یابی دولت:خوانشی از پرتره‌های روزنامه در عهد ناصری
صُوَرِ اَعاظِم و چهره‌یابی دولت:خوانشی از پرتره‌های روزنامه در عهد ناصری

بابک افشار؛ اصغر محمد مرادی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 25-64

چکیده
  در آن حوزه‌ای که امروزه هنر دوران قاجار دانسته می‌شود، یک بخش مهم شامل تجربیات پیچیده‌ای‌ بود که به بازنمایی تصویری شاه و صاحب‌منصبان بستگی داشت. این سلسله از کردارهای معطوف به تصویر در آن روزگار اهمیتی ...  بیشتر