جلوه‌های کودک و کودکی در متون پهلوی و هنر ایران ساسانی
جلوه‌های کودک و کودکی در متون پهلوی و هنر ایران ساسانی

نگین میری؛ مریم جلالی

دوره 9، شماره 2 ، خرداد 1395، ، صفحه 147-174

چکیده
  بازشناسی حضور و نقش کودکان از خلال مدارک نوشتاری و مادی به جامانده تاریخی با توجه به پراکندگی و محدودیت این مدارک اغلب کار چندان آسانی نیست. از جمله ارزنده ترین اسناد در این باره، متون و مدارک مادیهستند ...  بیشتر