واکاوی مرگ بنیان‌گذار سلسله هخامنشی
واکاوی مرگ بنیان‌گذار سلسله هخامنشی

مرتضی عرب زاده؛ آرزو رسولی

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 67-84

https://doi.org/10.52547/irhj.13.2.67

چکیده
  هرودت در سده‌ی پنجم پیش از میلاد و تنها به فاصله‌ی تقریبی صد سال از مرگ کورش بزرگ به ما گوشزد می‌کند که در مورد مرگ این پادشاه روایات فراوان و گوناگونی وجود دارد. در واقع، احتمالاً تعداد روایاتی که در ...  بیشتر