سازوکار و نشانه‌های ادغام ایران در اقتصاد جهانی قرن نوزدهم
سازوکار و نشانه‌های ادغام ایران در اقتصاد جهانی قرن نوزدهم

سید حسن شجاعی دیوکلایی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 117-154

چکیده
  وقوع انقلاب صنعتی جوامع صنعتی را بر آن داشت تا برای تأمین نیازهای خود جوامع ماوراءدریاها را در اقتصادی جهانی ادغام کنند. هدف از این اقدام تبدیل کردن جوامع ماوراءدریاها به محلی برای صدور کالاهای ساخته ...  بیشتر
ظهور و افول کشاورزی صنعتی در عصر رضاشاه 1309تا 1316
ظهور و افول کشاورزی صنعتی در عصر رضاشاه 1309تا 1316

سید حسن شجاعی دیوکلایی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 115-140

چکیده
  اقتصاد کشاورزی ایران در دوره قاجار درپی ادغام در مناسبات بازار­جهانی نظام سرمایه­داری از شیوه­تولید معیشتی به شیوه­تولید تجاری تغییر کارکرد داد. تجاری شدن شیوه­تولید کشاورزی در ایران که سرنوشت ...  بیشتر