بررسی آماری علل بی‌ثباتی دولت ایلخانان
بررسی آماری علل بی‌ثباتی دولت ایلخانان

عبدالرسول خیراندیش

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1388، ، صفحه 59-71

چکیده
  دولت ایلخانان مغول، پس از یک دوره تهاجم چهل ساله در ایران به قدرت رسید و هشتاد سال (736-656 ق) بر سر کار بود. این دولت از نظر قدرت نظامی و وسعت قلمرو، از دولت‌های بزرگ تاریخ ایران به شمار می‌آید، اما به رغم ...  بیشتر