خویشکاری آتش در اساطیر ایرانی
خویشکاری آتش در اساطیر ایرانی

محسن قائم‌مقامی؛ سید اصغر محمودآبادی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1388، ، صفحه 159-180

چکیده
  ایرانیان از کهن‌ترین دوران برای آتش اهمیت، قداست و خویشکاری‌های خاصی را قائل بوده‌اند. به‌طوری که نه فقط امور زندگی دنیوی خویش، بلکه سرنوشت اخروی را نیز به نوعی تحت تأثیر خویشکاری آتش می‌دانسته‌اند. ...  بیشتر