ساسان خُوَدای؛ چهره‌ای تاریخی یا افسانه‌ای؟
ساسان خُوَدای؛ چهره‌ای تاریخی یا افسانه‌ای؟

شهرام جلیلیان

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1388، ، صفحه 27-54

چکیده
  بیشتر پژوهندگان تاریخ دورۀ ساسانیان در دهه‌های گذشته، همداستان با شماری از بزرگ‌ترین تاریخ‌نویسان دورۀ اسلامی که در گزارش تاریخ ساسانیان، محتوای خداینامه تاریخ ملّی ایرانیان باستان را بازتاب می‌دهند، ...  بیشتر