فرایند شکل‌گیری اوروغ‌های دولت ایلخانان
فرایند شکل‌گیری اوروغ‌های دولت ایلخانان

عبدالرسول خیراندیش

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 25-36

چکیده
  هرچند جامعه ایرانی تحت سلطه مغولان، دولت ایلخانان مغول (736 ـ656 ق) را به صورتی یکپارچه می‌دید و حتی تاریخنگاری ایرانی عصر ایلخانان بیشتر آنان را به عنوان مغولان چنگیزخانی می‌شناساند، اما چنین دیدگاه کلی‌نگری ...  بیشتر