تبارشناسی جریان‌‌های فرهنگی در ایران معاصر
تبارشناسی جریان‌‌های فرهنگی در ایران معاصر

رضا بیگدلو؛ محمدعلی اکبری

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 17-56

چکیده
  شناخت جریان‌‌های فرهنگی معاصر و چگونگی پیدایش و سیر تحولات آنها از مهم‌ترین مباحثی است، که پژوهشگران را در حوزه‌‌های مختلف به خود مشغول ساخته است. این جریان‌‌ها در تعیین خط مشی اساسی جامعه و جهت‌دهی ...  بیشتر