«طمغاج» در منابع قرن هفتم هجری به عنوان نامی برای مغولستان
«طمغاج» در منابع قرن هفتم هجری به عنوان نامی برای مغولستان

عبدالرسول خیراندیش

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 107-122

چکیده
  نام یا لقب «طمغاج» در منابع متعددی تا پیش از تأسیس دولت ایلخانان بکار رفته است، اما محققان اندکی بدان توجه نشان داده‌اند و از تبیین آن بازمانده‌اند.‌ این در حالی است که تکرار کاربرد آن در منابع ...  بیشتر