نظام خبررسانی و جاسوسی و نقش آن در تاریخ میانۀ ایران
نظام خبررسانی و جاسوسی و نقش آن در تاریخ میانۀ ایران

جهانبخش ثواقب

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 1-26

چکیده
  نظام اِنها یا خبریابی و خبررسانی و به تعبیری جاسوسی از راه­کارهایی بود که حکومت­ها برای برقراری امنیت کشور به کار می­بستند. ضرورت اداره قلمرو گسترده حکومتی، و کسب اخبار و اطلاعات از سراسر کشور، ...  بیشتر