بازتاب شکل‌گیری دولت ماد در «گفتار مادی» هرودوت
بازتاب شکل‌گیری دولت ماد در «گفتار مادی» هرودوت

احسان افکنده

دوره 9، شماره 2 ، خرداد 1395، ، صفحه 1-23

چکیده
  شکل­گیری دولت ماد میان پایان سدة هشتم تا پایان سدة هفتم ق.م. یکی از مسائل مناقشه ­برانگیز مطالعات خاور نزدیک باستان در چند دهة اخیر بوده است. مناقشة اصلی، پیرامون اعتبار منابع کلاسیک، به‌ویژه «گفتار ...  بیشتر