چگونگی نقش‌آفرینی زنان درباری در حکومت آل‌مظفر
چگونگی نقش‌آفرینی زنان درباری در حکومت آل‌مظفر

جمشید نوروزی؛ مژگان صادقی فرد

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 43-66

https://doi.org/10.52547/irhj.13.2.43

چکیده
  جایگاه اجتماعی زنان و چگونگی نقش‌آفرینی آنها در طول تاریخ ایران، تحت تأثیر اوضاع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و مذهبی این سرزمین، تغییر و تحولاتی داشته است. با استقرار ترکان و سپس مغولان در جایگاه حکمرانی ...  بیشتر
نقش سیاسی زنان درباری و دودمان سلطنتی در تاریخ ایلام میانه (1500-1100 پ م.)
نقش سیاسی زنان درباری و دودمان سلطنتی در تاریخ ایلام میانه (1500-1100 پ م.)

اسفندیار رحمتی کیا؛ کلثوم غضنفری

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 85-109

https://doi.org/10.52547/irhj.13.2.85

چکیده
  پژوهش در رابطه با نقش زنان در عرصه‌های گوناگون تاریخ ایلام از جمله مسائلی است که همواره مورد توجه پژوهشگران بوده، با این حال، در تحقیقات انجام‌شده بیشتر به نقش مذهبی آنان توجه شده و نقش سیاسی کمتر مد ...  بیشتر