علمی - پژوهشی
ایرانیان مقیم استانبول و جنبش مقاومت تبریز به رهبری ستارخان
ایرانیان مقیم استانبول و جنبش مقاومت تبریز به رهبری ستارخان

حجت فلاح توتکار

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 1-15

https://doi.org/10.52547/irhj.12.1.1

چکیده
  از روزگاران نزدیک به انقلاب مشروطیت، کنشگران سیاسی ایرانی در استانبول با جنبش ضد استبدادی در ایران پیوند داشتند. اما در این میان این پیوند بیش از همه در یاری ایرانیان مقیم استانبول با جنبش مقاومت تبریز ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
اجتماعی‌شدن زنان در عصر پهلوی؛ امکان یا امتناع(1304-1332ش)
اجتماعی‌شدن زنان در عصر پهلوی؛ امکان یا امتناع(1304-1332ش)

پروین رستمی؛ جهانبخش ثواقب

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 17-47

https://doi.org/10.52547/irhj.12.1.17

چکیده
  یکی از برنامه­های حکومت پهلوی اول و طراحان اصلاحات عصر وی، تلاش برای ایجاد پاره­ای از تغییرات اجتماعی براساس الگوی جوامع غربی بود. یکی از این اقدامات، تغییر سبک زندگی اجتماعی و فرهنگی زنان بود که ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
قپچاق‌ها و نقش مجادلات اولوس چنگیزی در تداوم حیات آنان پس از هجوم مغول
قپچاق‌ها و نقش مجادلات اولوس چنگیزی در تداوم حیات آنان پس از هجوم مغول

مریم خسروابادی؛ کیوان کریمی الوار

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 49-70

https://doi.org/10.52547/irhj.12.1.49

چکیده
  چاق‌ها که تا قرن سوم و چهارم به زحمت در منابع تاریخی و جغرافیایی نامی از آنها دیده می‌شد، در قرن ششم هجری در قالب لشکرهای خوارزمشاهی به جهان اسلام معرفی شدند. این امر موجب شد در تحولاتی که در داخل ایران ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
خودای‌نامگ در بندهشن (گزارش تاریخ ساسانیان در بندهشن)
خودای‌نامگ در بندهشن (گزارش تاریخ ساسانیان در بندهشن)

شهرام جلیلیان

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 71-111

https://doi.org/10.52547/irhj.12.1.71

چکیده
  متن‌های زردشتی فارسی میانه که پس از واژگونی شاهنشاهی ساسانیان و در سدة سوم هجری/ نهم میلادی، بر بنیاد ترجمه‌ها و تفسیرهای اوستای روزگار ساسانیان تدوین و گردآوری شده‌اند، برای شناخت دین، فرهنگ و تاریخ ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
ماهیت گفتمان انقلابی چپ در ایران عصر مشروطه
ماهیت گفتمان انقلابی چپ در ایران عصر مشروطه

جعفر مرادحاصلی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 113-137

https://doi.org/10.52547/irhj.12.1.113

چکیده
     چکیده ماهیت گفتمان انقلابی چپ در ایران عصر مشروطه (پس از استقرار مجلس دوم)  ظهور اشکال گوناگون هویت یکی از پدیده­های مهم تاریخ ایران معاصر محسوب می­شود. در میان این هویت­های نوظهور ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
سلسله مراتب متصدیان مالیاتی در قرون میانه، با تأکید بر ماوراءالنهر و گستره‌ی شرقی ایران
سلسله مراتب متصدیان مالیاتی در قرون میانه، با تأکید بر ماوراءالنهر و گستره‌ی شرقی ایران

دل آرا مردوخی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 139-166

https://doi.org/10.52547/irhj.12.1.139

چکیده
  تداوم و تحول در نظام دیوانی ایران میانه در گستره شرقی آن از جمله موضوعات مهم در تاریخ اجتماعی اقتصادی اداری ایران است. اما موضوع نظام مالیاتی به عنوان ایده مبنایی شکل یابی دیوان سالاری ایرانی کمتر مورد ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
جنس سوم ؛ بررسی پیکرشناختی خواجگان در دربار قاجار(1210 ـ 1313 ه.ق)
جنس سوم ؛ بررسی پیکرشناختی خواجگان در دربار قاجار(1210 ـ 1313 ه.ق)

یعقوب خزائی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1398، صفحه 167-184

https://doi.org/10.52547/irhj.12.1.167

چکیده
  خواجگان از روزگاران کهن در ساختار سیاسی فرمانروایان مشرق زمین ایفاگر نقش های متعدد بودند. ضرورت وجودی آنها در ساختار سیاسی  علی الاصول از ضرورت ها و نیازهای بخشی از سیستم سیاسی نشات می گرفت. اندرونی ...  بیشتر