جایگاه علمی خراسانیان در مراکز و محافل علمی بغداد در سده‌های سوم و چهارم قمری
جایگاه علمی خراسانیان در مراکز و محافل علمی بغداد در سده‌های سوم و چهارم قمری

محمد حاجی تقی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1388، ، صفحه 55-72

چکیده
  حضور خراسانیان در تشکیل خلافت عباسی، باعث شد تا حضور آنان در تشکیلات و ساختار سیاسی و فرهنگی جهان اسلام نیز نمود بیشتری پیدا کند. محافل علمی بغداد از جمله مراکزی به شمار می‌روند که خراسانیان حضور پررنگی ...  بیشتر
جغرافیای تاریخی حِلّّه، بستر شکوفایی مدرسۀ حله در دورۀ ایلخانی
جغرافیای تاریخی حِلّّه، بستر شکوفایی مدرسۀ حله در دورۀ ایلخانی

محمد حاجی تقی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1388، ، صفحه 39-55

چکیده
  در تحلیل و بررسی فرایند شکل‌گیری پدیده‌های تاریخی، جغرافیای تاریخی از حوزه‌هایی است که تأمل در آن ضروری می‌نماید. هدف این مقاله با اتکاء بر روش تاریخی، بررسی نقش جغرافیای تاریخی در شکوفایی و بالندگی ...  بیشتر