اعتقادات هخامنشیان بر اساس سنگ نبشته‌ها
اعتقادات هخامنشیان بر اساس سنگ نبشته‌ها

آرزو رسولی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 59-76

چکیده
  این که هخامنشیان بر مذهب زردشت بوده‌اند یا نه، پرسشی است که از دیرباز محققان تاریخ هخامنشی با آن روبرو بوده‌اند. همانقدر که زردشتی بودن هخامنشیان موافق دارد، مخالفان آن هم کم نیستند. هر بار که سخن از ...  بیشتر
داستان آفرینش انسان از منظر اسطوره‌شناسی تطبیقی
داستان آفرینش انسان از منظر اسطوره‌شناسی تطبیقی

آرزو رسولی (طالقانی)

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 27-42

چکیده
  در بیشتر باورها و اسطوره‌هایی که دربارۀ آفرینش انسان در میان اقوام گوناگون شکل گرفته، برای همۀ انسان‌ها وجود پدر و مادر مشترکی قائل شده­اند. ظاهراً در این اندیشه اقوام گوناگون اتفاق نظر داردند. تفاوت ...  بیشتر