خاستگاه برآمدن اهوره‌مزدا در کتیبه‌های هخامنشی
خاستگاه برآمدن اهوره‌مزدا در کتیبه‌های هخامنشی

احسان افکنده

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 57-76

چکیده
  بررسی کتیبة سلطنتی داریوش در بیستون (DB) به ما نشان می‌دهد که نام خدای بزرگ پارسیان اهوره‌مزدا یکی از پربسامدترین واژه‌های به‌کاررفته در کتیبه است و به همین ترتیب، وی در این کتیبه و دیگر کتیبه‌های هخامنشی ...  بیشتر
بازتاب شکل‌گیری دولت ماد در «گفتار مادی» هرودوت
بازتاب شکل‌گیری دولت ماد در «گفتار مادی» هرودوت

احسان افکنده

دوره 9، شماره 2 ، خرداد 1395، ، صفحه 1-23

چکیده
  شکل­گیری دولت ماد میان پایان سدة هشتم تا پایان سدة هفتم ق.م. یکی از مسائل مناقشه ­برانگیز مطالعات خاور نزدیک باستان در چند دهة اخیر بوده است. مناقشة اصلی، پیرامون اعتبار منابع کلاسیک، به‌ویژه «گفتار ...  بیشتر