مروری
عبدالحسین تیمورتاش و روابط خارجی ایران بر اساس اسناد نو یافته
عبدالحسین تیمورتاش و روابط خارجی ایران بر اساس اسناد نو یافته

حسین آبادیان

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1388، صفحه 1-22

چکیده
  این مقاله با اتکاء به برگه‌هایی از اسناد دفتر مخصوص شاهنشاهی در اوایل دورۀ سلطنت رضاشاه، اسناد آرشیو ملی بریتانیا در لندن و اسنادی از آرشیو ملی امریکا در مریلند، موضوع گسترش موازنۀ تجاری و سیاسی ایران ...  بیشتر
مروری
بررسی جایگاه سیاسی ساتراپ‌های هخامنشی در دورۀ داریوش بزرگ با تکیه بر کتیبه‌ها
بررسی جایگاه سیاسی ساتراپ‌های هخامنشی در دورۀ داریوش بزرگ با تکیه بر کتیبه‌ها

محمد تقی ایمان‌پور

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1388، صفحه 23-58

چکیده
  پیروزی کورش بزرگ بر آستیاگ، آخرین پادشاه ماد، در سال 559 پیش از میلاد، آغازگر شکل‌گیری پادشاهی هخامنشی بود. پس از فتح مصر توسط کمبوجیه و تصرف برخی از سرزمین‌های شرقی از جمله هند در زمان داریوش بزرگ، مرزهای ...  بیشتر
مروری
بررسی آماری علل بی‌ثباتی دولت ایلخانان
بررسی آماری علل بی‌ثباتی دولت ایلخانان

عبدالرسول خیراندیش

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1388، صفحه 59-71

چکیده
  دولت ایلخانان مغول، پس از یک دوره تهاجم چهل ساله در ایران به قدرت رسید و هشتاد سال (736-656 ق) بر سر کار بود. این دولت از نظر قدرت نظامی و وسعت قلمرو، از دولت‌های بزرگ تاریخ ایران به شمار می‌آید، اما به رغم ...  بیشتر
مروری
تأثیرپذیری و نقد ابن‌خلدون از مسعودی
تأثیرپذیری و نقد ابن‌خلدون از مسعودی

علی سالاری شادی؛ صفی‌الله صفایی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1388، صفحه 73-100

چکیده
  مقدمۀ ابن‌خلدون دربردارندۀ آراء و اندیشه‌های عمیق و افکار ابتکاری و نبوغ‌آمیز است. اما چون ابن‌خلدون مقدمه را بر اساس واقعیات سامان داد، در تحلیل و بررسی‌های خود از آراء و بینش‌های پیشینیان، بی‌نیاز ...  بیشتر
مروری
تعامل ایرانیان و انگلیسیان در هند پس از فروپاشی صفویان
تعامل ایرانیان و انگلیسیان در هند پس از فروپاشی صفویان

مسعود مرادی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1388، صفحه 101-122

چکیده
  اوضاع سیاسی ایران پس از فروپاشی صفویان با هرج و مرج، بی‌ثباتی و ناامنی مواجه شد. در چنین شرایطی، قدرت‌های استعماری اروپایی مانند انگلستان و فرانسه نفوذ خود را در مناطق مختلف خاورمیانه و هندوستان گسترش ...  بیشتر
مروری
کشاورزی تجاری در دورۀ قاجاریه
کشاورزی تجاری در دورۀ قاجاریه

قباد منصوربخت

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1388، صفحه 123-150

چکیده
  ادویه عمده‌ترین محصول کشاورزی صادراتی شرق به غرب تا قبل از رنسانس به شمار می‌‎آمد. اما با تحولات گستردۀ عصر رنسانس در مبانی فنّی تولید و رشد روزافزون محصولات و مصنوعات اروپایی به ماورای اروپا و افزایش ...  بیشتر
مروری
تأثیر تمرکزگرایی بر اقتصاد سیاسی عصر پهلوی اول
تأثیر تمرکزگرایی بر اقتصاد سیاسی عصر پهلوی اول

سهراب یزدانی؛ سید حسن شجاعی دیوکلائی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1388، صفحه 151-179

چکیده
  تحولات سیاسی ایران، پس از جنگ‌جهانی‌اول شرایطی را رقم زد که ایجاد تمرکز سیاسی را به مهم‌ترین ضرورت‌ جامعۀ ایران تبدیل کرد. تحقق این امر نیازمند ایجاد نهادها و فراهم‌کردن ابزارهایی چون ارتش، نظام‌های ...  بیشتر