مروری
تعامل فرهنگ‌های ایرانی، اسلامی و ترکی در شیراز (سدۀ هشتم و نهم قمری)
تعامل فرهنگ‌های ایرانی، اسلامی و ترکی در شیراز (سدۀ هشتم و نهم قمری)

یعقوب آژند

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 1-16

چکیده
  فرهنگ و تمدن ایرانی، با ظهور اسلام در خدمت پویایی و بالندگی فرهنگ و تمدن اسلامی قرار گرفت؛ و متعاقب ورود ترکان و مغولان به حوزۀ تمدنی و فرهنگی ایران، مدیریت مجموعۀ فرهنگی نوپدید را بر عهده گرفت. هدف این ...  بیشتر
مروری
نقش عبدالرضا خان بافقی در بحران یزد در دومین دوره جنگ‏های ایران و روس
نقش عبدالرضا خان بافقی در بحران یزد در دومین دوره جنگ‏های ایران و روس

علی اکبر تشکری بافقی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 17-38

چکیده
  دومیّن دورۀ جنگ‌های ایران و روس در عرصه داخلی فرصتی به برخی شاهزادگان داد تا با استفاده از شرایط موجود در صدد بسط قدرت خویش برآیند. دراین میان ، نارضایتی عمومی از عملکرد محمّد ولی میرزا در یزد به شورشی ...  بیشتر
مروری
جغرافیای تاریخی حِلّّه، بستر شکوفایی مدرسۀ حله در دورۀ ایلخانی
جغرافیای تاریخی حِلّّه، بستر شکوفایی مدرسۀ حله در دورۀ ایلخانی

محمد حاجی تقی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 39-55

چکیده
  در تحلیل و بررسی فرایند شکل‌گیری پدیده‌های تاریخی، جغرافیای تاریخی از حوزه‌هایی است که تأمل در آن ضروری می‌نماید. هدف این مقاله با اتکاء بر روش تاریخی، بررسی نقش جغرافیای تاریخی در شکوفایی و بالندگی ...  بیشتر
مروری
کلاه تَرک از آغاز تا صفویان
کلاه تَرک از آغاز تا صفویان

عطاءالله حسنی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 57-74

چکیده
  کلاه ترک یا تاج صوفیانه، در نزد متصوفه جایگاه و کارکرد خاصی دارد. در شکل و مفهومِ «تاج» یا «کلاه ترک» از قرن‌های اولیة اسلامی تا زمان تأسیس سلسلۀ صفوی تغییر و تحولی اساسی صورت گرفته‌است. هدف ...  بیشتر
مروری
بررسی چگونگی انعکاس روابط ایران ـ عربستان سعودی در مطبوعات از منظر اسناد سفارت ایران در جده (1978ـ 1968 م)
بررسی چگونگی انعکاس روابط ایران ـ عربستان سعودی در مطبوعات از منظر اسناد سفارت ایران در جده (1978ـ 1968 م)

کریم سلیمانی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 75-99

چکیده
  نیروهای نظامی بریتانیا پس از صد و پنجاه سال سلطه بر خلیج فارس، در سال‌های پایانی دهۀ 1960 منطقه را ترک کردند. بر اساس دکترین نیکسون که در تاریخ 25 جولای 1969 در یک کنفرانس مطبوعاتی در گوام مطرح شد، دو دولت ایران ...  بیشتر
مروری
قراردادهای صلح ایران و عثمانی و کاهش تنش‌های مذهبی بین دو کشور در عصر صفوی و افشاری
قراردادهای صلح ایران و عثمانی و کاهش تنش‌های مذهبی بین دو کشور در عصر صفوی و افشاری

ابوالفضل عابدینی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 101-120

چکیده
  مناسبات مذهبی ایران و عثمانی در ادوار مختلف، متفاوت بوده‌است. هدف اصلی این تحقیق که بر اساس روش تاریخی صورت گرفته است، شناخت علل بروز اختلافات بین دو کشور و تاثیر قراردادهای فی ما بین در تنش زدایی بین ...  بیشتر
مروری
حزین لاهیجی در هند
حزین لاهیجی در هند

عباس هاشم‌زادة محمدیه

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1388، صفحه 121-146

چکیده
  دربارة محمدعلی حزین لاهیجی و آثارش پژوهش‌هایی صورت گرفته است. اما، هنوز جای تحقیق دربارۀ زوایای ناشناختۀ حیات وی وجود دارد. در مقالة حاضر به مسایلی چون چگونگی اوضاع زمانة او، وضع اجتماعی و اقتصادیش، ...  بیشتر