بحران اقتصادی غزنویان و تاثیرآن بر بی‌ثباتی نظم سیاسی
بحران اقتصادی غزنویان و تاثیرآن بر بی‌ثباتی نظم سیاسی

جمیله یوسفی؛ اسماعیل حسن زاده

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 1-28

چکیده
              چکیدهغزنویان (360ـ 431ق) از حکومت‌های دوره میانه با خاستگاه غلامی بودند که پس از برانداختن ولی‌نعمتان خود در شرق ایران به حکومت رسیدند. مالیات و خراج از منابعِ متعارف و سنتیِ اقتصاد این حکومت ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
ناپایداری سیاسی در ایران قرن هشتم هجری: بررسی آماری عمر حکومت‌ها و میانگین سلطنت حکام
ناپایداری سیاسی در ایران قرن هشتم هجری: بررسی آماری عمر حکومت‌ها و میانگین سلطنت حکام

محسن لطف ابادی؛ اللهیار خلعتبری؛ عطالله حسنی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 29-56

چکیده
  قرن هشتم در تاریخ ایران، قرن تشکیل سلسله‌های محلی است. در این قرن در چهار گوشه ایران، سلسله‌های مختلف همانند قارچ از زمین می‌روییدند و دیگر کشور توسط حکومتی متمرکز و یکپارچه اداره نمی‌شد. در این پژوهش ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
خاستگاه برآمدن اهوره‌مزدا در کتیبه‌های هخامنشی
خاستگاه برآمدن اهوره‌مزدا در کتیبه‌های هخامنشی

احسان افکنده

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 57-76

چکیده
  بررسی کتیبة سلطنتی داریوش در بیستون (DB) به ما نشان می‌دهد که نام خدای بزرگ پارسیان اهوره‌مزدا یکی از پربسامدترین واژه‌های به‌کاررفته در کتیبه است و به همین ترتیب، وی در این کتیبه و دیگر کتیبه‌های هخامنشی ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
عوامل موثر بر انعقاد قرارداد بازرگانی و بحرپیمائی 1319 ایران و شوروی
عوامل موثر بر انعقاد قرارداد بازرگانی و بحرپیمائی 1319 ایران و شوروی

سید حسن شجاعی دیوکلائی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 77-102

چکیده
  مناسبات تجاری ایران و شوروی در دوران پهلوی­اول به واسطه سیاست­های اتخاذ شده از سوی رجال سیاسی و اقتصادی دو کشور متفاوت از مناسبات تجاری در دوران قاجار دنبال شد. در حالی که روسیه در دوران قاجار پس از تحمیل ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
مدعیان داخلی حکومت صفوی پس از سقوط اصفهان، مطالعه موردی: شورش صفی میرزا
مدعیان داخلی حکومت صفوی پس از سقوط اصفهان، مطالعه موردی: شورش صفی میرزا

دکتر کشوراد سیاهپور؛ نعمت الله زکی پور

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 103-122

چکیده
  با هجوم افغان ها و سقوط اصفهان، در گوشه و کنار ایران افرادی با انتساب و تشبث به خاندان صفوی، ادعای شاهزادگی نمودند وکوشیدند حکومت مضمحل صفوی را  احیا نمایند. صفی میرزاهای دروغین از جمله مدعیان شاهزادگی ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
بررسی جنگ غجدوان و علل شکست سپاه صفوی
بررسی جنگ غجدوان و علل شکست سپاه صفوی

ابوطالب سلطانیان

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 123-140

چکیده
          چکیده        جنگ غجدوان در ماوراءالنهر، در سوم رمضان سال 918 ق، یکی از رویدادهای مهم نظامی در دورۀ شاه اسماعیل یکم (930-907 ق) به‏شمار می‏رود. بررسی این رویداد، از آن روی حائز اهمیت است که سپاه قزلباش- ...  بیشتر
علمی - پژوهشی
تداوم و افول سنت های پیش از اسلام و زرتشتی‌گری در فارس در سده‌های میانه‌ی اسلامی بر مبنای شواهد تاریخی
تداوم و افول سنت های پیش از اسلام و زرتشتی‌گری در فارس در سده‌های میانه‌ی اسلامی بر مبنای شواهد تاریخی

نگین میری

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1397، صفحه 141-160

چکیده
  با ورود اسلام فصل جدیدی در تاریخ دینی و اجتماعی فارس، خاستگاه خاندانی و دینی ساسانیان، آغاز شد. با این حال متون تاریخی و جغرافیایی سده‌ی 4 ق. دربردارنده‌ی اطلاعاتی هستند که نشان می‌دهند با گذشت بیش از ...  بیشتر