منغول و مغول ؛ بررسی تاریخی ضبط یک نام در تاریخ سیستان
منغول و مغول ؛ بررسی تاریخی ضبط یک نام در تاریخ سیستان

رسول خیراندیش

دوره 10، شماره 2 ، آبان 1396، ، صفحه 69-78

چکیده
  در کتاب تاریخ سیستان برای نامیدن مهاجمان تورانی به سیستان دو نام »منغول« و »مغول« به کار رفته است. مرحوم ملک الشعرای بهار، مصحح کتاب، در حاشیه آوردهاند که واژۀ «منغول» را منابع اروپایی نقل میکنند، اما ...  بیشتر
«طمغاج» در منابع قرن هفتم هجری به عنوان نامی برای مغولستان
«طمغاج» در منابع قرن هفتم هجری به عنوان نامی برای مغولستان

عبدالرسول خیراندیش

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1392، ، صفحه 107-122

چکیده
  نام یا لقب «طمغاج» در منابع متعددی تا پیش از تأسیس دولت ایلخانان بکار رفته است، اما محققان اندکی بدان توجه نشان داده‌اند و از تبیین آن بازمانده‌اند.‌ این در حالی است که تکرار کاربرد آن در منابع ...  بیشتر
آذرکیوانیان و تأثیر آنان بر باستان‌گرایی در تاریخ‌نگاری معاصر ایران
آذرکیوانیان و تأثیر آنان بر باستان‌گرایی در تاریخ‌نگاری معاصر ایران

حسین احمدی؛ عبدالرسول خیراندیش

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 1-32

چکیده
  یکی از جریان‌های فرهنگی سنتی و کمتر شناخته شده، جنبش فکری آذرکیوانیان است که توسط یک مؤبد زرتشتی به نام بهرام بن فرهاد معروف به آذرکیوان در اواسط دورۀ صفویه در ایران ظهور کرد.گرچه برخی از محققان وجود ...  بیشتر
فرایند شکل‌گیری اوروغ‌های دولت ایلخانان
فرایند شکل‌گیری اوروغ‌های دولت ایلخانان

عبدالرسول خیراندیش

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 25-36

چکیده
  هرچند جامعه ایرانی تحت سلطه مغولان، دولت ایلخانان مغول (736 ـ656 ق) را به صورتی یکپارچه می‌دید و حتی تاریخنگاری ایرانی عصر ایلخانان بیشتر آنان را به عنوان مغولان چنگیزخانی می‌شناساند، اما چنین دیدگاه کلی‌نگری ...  بیشتر
بررسی آماری علل بی‌ثباتی دولت ایلخانان
بررسی آماری علل بی‌ثباتی دولت ایلخانان

عبدالرسول خیراندیش

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1388، ، صفحه 59-71

چکیده
  دولت ایلخانان مغول، پس از یک دوره تهاجم چهل ساله در ایران به قدرت رسید و هشتاد سال (736-656 ق) بر سر کار بود. این دولت از نظر قدرت نظامی و وسعت قلمرو، از دولت‌های بزرگ تاریخ ایران به شمار می‌آید، اما به رغم ...  بیشتر