اسناد و دفترهای مالیاتی در ایران در قرون میانه
اسناد و دفترهای مالیاتی در ایران در قرون میانه

دل آرا مردوخی؛ اسماعیل حسن زاده

دوره 9، شماره 2 ، خرداد 1395، ، صفحه 127-146

چکیده
  مالیات‌ها و ساختار اجرایی مرتبط با آنها و از آن میان ثبت و نگاهداری اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی و مالیاتی، از موضوعات مهم در بررسی تاریخ اقتصادی ایران در قرون میانه است. اطلاعات مالی در اسناد ویژه‌ای ...  بیشتر
ساختار ایلی حکومت‌های ترکمان و بی‌ثباتی سیاسی
ساختار ایلی حکومت‌های ترکمان و بی‌ثباتی سیاسی

اسماعیل حسن‌زاده

دوره 4، شماره 2 ، بهمن 1390، ، صفحه 93-116

چکیده
  حکومت‌های قراقویونلو و آق‌قویونلو در طی حاکمیت خویش دچار بحران‌های سیاسی و نظامی عدیده‌ای شده بودند که از میان عوامل تأثیرگذار، ساختار قبیله‌ای اتحادیه از اهمیت زیادی برخودار است. این مقاله با بهره‌گیری ...  بیشتر
تعارض ساختاری و تأثیر آن در کارکرد سپاه خوارزمشاهی
تعارض ساختاری و تأثیر آن در کارکرد سپاه خوارزمشاهی

ذکرالله محمدی؛ اسماعیل حسن‌زاده

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1388، ، صفحه 107-130

چکیده
  خوارزمشاهیان با خاستگاه غلامی در روند تکاملی حکومت‌شان به جذب عناصر نظامی، اما با خاستگاه‌های متفاوت دست زدند و سعی کردند آنها را به موازات هم با اعمال قدرت از بالا به پایین به خدمت بگیرند. به‌رغم محدود ...  بیشتر